نمایش 1 - 3 از 3
رئیس هیئت ورزشهای بومی محلی استان
رئیس هیئت ورزشهای بومی محلی استان:
رئیس هیئت ورزشهای بومی محلی استان از چهارم شدن کاروان بومی محلی استان کرمانشاه در مسابقات بین المللی کردستان خبر داد.
گفتگو ,خانم ایوبی ,کانون پرورش, فکری ,کودکان ,کنگاور
مدیر کانون پرورش فکری نوجوانان کنگاور:
مدیر کانون پرورش فکری نوجوانان کنگاور:ارگان‌های مربوطه باید خیلی جدی‌تر به ادبیات کودک و نوجوان توجه کنند.
فرماندار کنگاور
فرماندار کنگاور:
فرماندار کنگاور از برگزاری ده ها برنامه متنوع در جشن انقلاب خبر داد و گفت:امسال 16 پروژه و طرح در شهرستان افتتاح خواهد شد.