نمایش 1 - 2 از 2
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
آفتاب کنگاور: معضل بیکاری در شهرستان کنگاور موجب شده است که بسیاری از جوانان این شهرستان برای پیدا کردن شغل به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.
نمایشگاه کنگاور
آفتاب کنگاور:صنعت نمایشگاه در سال های اخیر جایگاه خوبی در شهرستان ایجاد کرده که علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی،تهدیدی برای بازار محسوب می شود.