نمایش 1 - 6 از 6
نمازجمعه  ,کنگاور, عربستان, اسرائیل ,آفتاب کنگاور امام جمعه کنگاور:
امام جمعه کنگاور گفت: عربستان امروز نماد ظلم و ستم در دنیاست و از اسراییل بدتر است.
01/17/1397 - 16:56
نمازجمعه , کنکور,  امام جمعه , کنگاور  ,آفتاب کنگاور امام جمعه کنگاور
آفتاب کنگاور:امام جمعه کنگاور گفت:جوانی که امروز در عرصه کنکور تلاش میکند به امید آینده ای روشن است و باید مسئولین شاریط را هموارتر کنند.
04/16/1396 - 21:01
امام جمعه کنگاور امام جمعه کنگاور:
امام جمعه کنگاور گفت: همه متوجه شدند که جنجال های تبلیغاتی و جوسازی هایی که از طرف مخالفین جمهوری اسلامی ،هیچ تاثیری بر روند آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری نداشت.
03/07/1395 - 16:12
نمازجمعه کنگاور امام جمعه موقت کنگاور:
امام جمعه موقت کنگاور در خطبه های نمازجمعه:دانش هسته‌اي آسان به دست نیامده و کشور ما در این راه سختی های زیادی را تحمل کرده لذا دولتمردان ما باید از این عزت ملی محافظت کنند.
01/20/1395 - 20:42
امام جمعه کنگاور در خطبه های نمازجمعه:
امام جمعه کنگاور در خطبه های نمازجمعه امروز گفت:وجود حزب های مختلف در پیشبرد قدرت سیاسی کشور مفید است اما اگر نماینده حزبی رای نیاورد؛حق ندارند مملکت را ناامن نشان دهند.
12/28/1394 - 15:38
امام جمعه کنگاور در خطبه هاب نماز جمعه:
آفتاب کنگاور:امام جمعه شهرستان کنگاور در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت:شیعه هیچ موقع در مقابل دنیای اهل سنت قرار نگرفته و تنها در مقابل تکفیری ها و عقاید شوم آنها می ایستد.
09/27/1394 - 15:42
اشتراک در نمازجمعه