نمایش 1 - 2 از 2
نشست روشنگری , بصیرتی,  جریان شناسی,  ناحیه کنگاور ,آفتاب کنگاور استاد حوزه و دانشگاه
آفتاب کنگاور:استاد حوزه و دانشگاه در نشست روشنگری گفت:اسلام حضور زن در جامعه را منع نکرده است بلکه ملاک هایی را قرار داده است.
11/14/1396 - 19:06
حیدرنژاد در گفتگویی با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کنگاور:
آفتاب کنگاور:فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کنگاور از اجرای برنامه های مختلف در گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد.
06/29/1395 - 12:29
اشتراک در ناحیه کنگاور