آخرین اخبار

11. تير 1395 - 13:07   |   کد مطلب: 45395
آفتاب کنگاور: همزمان با سراسر کشور فریاد ضداستکباری در خیابان های کنگاور طنین انداز شد.

به گزارش آفتاب کنگاور صبح امروز و همزمان با سراسر کشور راهپیمایی روز قدس در کنگاور برگزارشد.

همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛
همزمان با سراسر کشور؛

دیدگاه شما