آخرین اخبار

13. تير 1396 - 13:56   |   کد مطلب: 46254
مراسم گلریزان جهت کمک به مددجویان بهزیستی با حضور مسئولان در زورخانه شاه مردان برگزار شد.

این مراسم  جهت جمع آوری کمک به مددجویان بهزیستی باحضور امام جمعه، فرماندار کنگاور و احمدزاده رئیس هیئات ورزشهای باستانی استان در زورخانه شاه مردان کنگاور برگزار شد.

گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور
گلریزان  ,زورخانه , شاه مردان , بهزیستی , کنگاور

دیدگاه شما