آخرین اخبار

19. تير 1396 - 14:08   |   کد مطلب: 46268
همزمان با هفته عفاف و حجاب همایشی با حضور بانوان شهرستان کنگاور در سالن علامه طباطبایی شهرستان برگزار شد.

همزمان با هفته عفاف و حجاب همایشی با حضور بانوان شهرستان کنگاور در سالن علامه طباطبایی شهرستان برگزار شد.

در این همایش از برخی بانوان نخبه در زمینه های مختلف تجلیل به عمل آمد.

همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور
همایش عفاف و حجاب کنگاور

دیدگاه شما