آخرین اخبار

20. تير 1396 - 23:37   |   کد مطلب: 46278
قرارگاه شهرستانی جوادالائمه(ع) با موضوع پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر در کنگاور تشکیل شد.

به گزارش آفتاب کنگاور؛ قرارگاه شهرستانی جوادالائمه(ع) با موضوع پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر؛با دبیری ناحیه سپاه کنگاور و همکاری تمام ادارات تشکیل شد.

قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور
قرارگاه جوادالائمه, پاکسازی , محله اسلام آباد ,هندی آباد, کنگاور , آفتاب کنگاور

دیدگاه شما