آخرین اخبار

1. مهر 1396 - 12:06   |   کد مطلب: 46442
همزمان با هفته دفاع مقدس صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان کنگاور برگزار شد.

صبح امروز همزمان با هفته دفاع مقدس صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان کنگاور بر گزار شد.

 

در این مراسم که در محوطه ناحیه مقاومت بسیج کنگاور برگزار شد،علیرضا ایزدی فرماندار کنگاور سخنران مراسم بودند.

صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترک , نیروهای مسلح, شهرستان کنگاور , هفته دفاع مقدس

دیدگاه شما