آخرین اخبار

9. مهر 1396 - 15:23   |   کد مطلب: 46454
آفتاب کنگاور:مردم عزادار شهر و روستاهای کنگاور پس از برگزاری مراسم سینه زنی و نوحه خوانی همزمان با دیگر مناطق کشور، به یاد نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السلام، نماز اقامه کردند.

دسته های عزاداری در شهرستان کنگاور پس از برگزاری مراسم سینه زنی و نوحه خوانی و نشستن در سوگ سالار شهیدان در پیروی از امام همام خویش و عمل به فلسفه نهضت عاشورا که همانا احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز بود، ظهر عاشورا با شنیدن صدای اذان، صفوف نماز را تشکیل داده و با چشمانی گریان و دل هایی محزون نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

 

همزمان با ظهر عاشورا خیل عظیم عزاداران حسینی و هیات های مذهبی سراسر شهرستان کنگاور  در عمل به پیام عاشورا و در امتداد سوگواری خود در رثای حسین بن علی علیه السلام و یاران با وفایش نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور
عزاداری, روز عاشورا ,کنگاور ,مسجد صاحب الزمان ,خرمنجا ,قارلق ,شورچه, افتاب کنگاور

دیدگاه شما