آخرین اخبار

11. آبان 1396 - 0:45   |   کد مطلب: 46509
موکب مدافعان حرم شهرستان کنگاور با آماده کردن روزانه 2000 پرس غذای گرم پذیرای رواز اربعین از سراسر کشور اشت.

شهرستان کنگاور از دیرباز میزبان زائران حسینی و اربعین بوده است و مردم این شهرستان در استقبال از زائران اربعین موکب هایی را راه اندازی میکنند.

موکب مدافعان حرم از جمله موکب های مردمی است که روزانه پذیرای 2000 زائر اربعین است.

این زائران به صورت رستورانی و با ارائه غذای گرم از نوع خورشت قیمه امکانات میهمان مردم شهرستان کنگاور هستنند.

موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور
موکب ,مدافعان حرم کنگاور,شهرستان کنگاور , اربعین, آفتاب کنگاور

دیدگاه شما