آخرین اخبار

1. اسفند 1396 - 15:38   |   کد مطلب: 46716
آفتاب کنگاور:عزاداری شهادت حضرت زهرا در کنگاور با حضور محبان اهل بیت (ع) در شهرستان کنگاور برگزار شد.

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا در کنگاور با حضور محبان اهل بیت (ع)  در شهرستان کنگاور برگزار شد.

عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور
عزداری, فاطمی, کنگاور

دیدگاه شما