نمایش 1 - 5 از 5
تیم فوتبال ,نوجوانان, شهرستان کنگاور ,قهرمان, مسابقات استانی ,لیگ برتر کشوری
آفتاب کنگاور:تیم فوتبال نوجوانان کنگاور در مسابقات قهرمانی استان کرمانشاه اول شد.
06/31/1396 - 17:22
کیمیا علیزاده , بانوی,  قهرمان, ورزشی, آفتاب کنگاور
یکی از میادین یا خیابان های شهر تهران را به نام بانوان نام آور ورزش کشور بزنید.
04/14/1396 - 01:35
آفتاب کنگاور:رئیس هیئت دو و میدانی قصرشیرین از قهرمانی دوندگان کنگاوری و نایب قهرمانی شهرستان قصر شیرین در مسابقات دو صحرا نوردی آموزشگاه های استان کرمانشاه خبر داد.
11/01/1394 - 19:58
اشتراک در قهرمان